Lika rättigheter och möjligheter för alla för med sig goda konsekvenser, inte bara för individer utan också för hela samhället vi lever i. I den här texten kan du läsa närmare om vilka de kan vara.

Ökad demokrati

I ett samhälle där alla har goda chanser att ta sig fram genom livet på det sätt de vill kommer fler ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Om man får göra sin röst hörd på lika villkor kommer jämlikheten att öka. Debatten i samhället kommer bättre att spegla vilka åsikter som människor faktiskt har.

Om vanliga människor får se hur många personer av skiftande bakgrund som är med och styr och påverkar i samhället kommer de få en känsla av att det är möjligt att skapa förändring. Fler kommer då till exempel att gå och rösta om de litar på att rösten på något sätt kommer göra nytta.

Ökad demokrati är bra för samhällets utveckling. Den är en ökad garanti för att ingen ska behandlas illa och för att man även i framtiden ska ha ett tryggt och stabilt samhälle där alla är fria att själv bestämma över sina liv.

Minskad risk för framtida orättvisor

Ett rättvist och jämlikt samhälle är fördelaktigt på så sätt att steget är långt till ett samhället där vissa grupper är utsatta. För att någon ska kunna slå emot en grupp som utgör en minoritet måste i så fall många gränser passeras, vilket inte är så troligt.

Även de grupper som redan nu befinner sig i privilegierade positioner bör minnas att det är något gott att kämpa för. Man vet nämligen inte vilken grupp som i framtiden kan råka ut för bekymmer. Även om man inte drabbas av någon diskriminering nu riskerar den grupp man tillhör kanske att om trettio år ses som en del av samhällets bottenskikt, såvida inte mer görs för att öka jämlikheten mellan alla människor, oavsett bakgrund och egenskaper.