Lika rättigheter innebär ett bra skydd mot krig, konflikter och andra stora problem i samhället. Det är sällan i helt jämlika och demokratiska samhällen, där alla medborgare behandlas med stor respekt och har stora möjligheter att bestämma och ha inflytande, som konflikter startar. Men hur kommer det sig egentligen?

God grundsyn

Lika rättigheter för alla i ett samhälle innebär att alla i samhället kommer vara vana vid tanken på människolivet som något viktigt, och på alla människor som lika mycket värda. Medborgarna har helt enkelt en god grundsyn på människan och hennes värde. Det gör att större konflikter sannolikt inte kommer uppstå. Det finns inga skiljelinjer som känns naturliga att strida över och att behandla en människa som något som kan dödas upplevs ovärdigt.

Bra lagstiftning

Samhällen med lika rättigheter för alla har förmodligen en bra lagstiftning som garanterar dessa rättigheter och skyddet mot diskriminering. Denna lagstiftning kommer då också att styras av detta skydd. Lagarna kommer inte kunna innehålla till exempel åtskillnader i straff mellan olika grupper, en tolerans för ett korrupt rättssystem eller andra faktorer som gör samhället otryggt. Försöker några skapa mer ojämlikhet i samhället genom att till exempel införa en lagstiftning som riskerar att öka otryggheten, kommer man alltid kunna hänvisa till lagstiftningen och förhindra detta.

Vilka risker finns?

Det finns fortfarande hot mot jämlikheten även i samhällen med stark lagstiftning mot det. Lagen kan bara förhindra förändringar som någon försöker genomföra på en legal väg, alltså genom att till exempel instifta en ny lag. Ett land kan till exempel fortfarande drabbas av invasion från ett annat land och hamna i krig mot detta. Blir landet invaderat kan det nya landets lagar börja gälla och de behöver nödvändigtvis inte innehålla något skydd mot orättvisor. På samma sätt kan olika grupper i landet genomföra en statskupp eller på annat sätt ta makten genom våld och inte på ett demokratiskt vis.