Stämning mot IKEA Malmö för diskriminering av en femårig funktionshindrad flicka

Byrån För Lika Rättigheters huvudman, tillika den ideella föreningen Forum för lika rättigheter, har den 12 maj ansökt om stämning mot IKEA Malmö vid Malmö tingsrätt för diskriminering av en femårig funktionshindrad flicka den 13 maj 2009. Stämningen har skett efter att Diskrimineringsombudsmannen (DO) anmärkningsvärt nog valt att lägga ner ärendet efter nästan två års utredning. På grund av rådande forumregler har käromålet överförts till Helsingborgs tingsrätt för vidare handläggning.

Byrån beklagar DO:s beslut om nedläggning, men gör bedömningen att myndighetens beslut inte ändrar den drabbade flickans laga möjligheter att nå upprättelse för det kränkande agerandet som IKEA utsatt henne och hennes familj för, detta eftersom diskrimineringslagen möjliggör för ideella föreningar att under vissa förutsättningar väcka talan och inträda i processen som part för den drabbade.

Byråns bedömning är att det diskriminerande nekandet av den vid det aktuella tillfället femåriga funktionshindrade flickan, i ljuset av de olika handlingsalternativ som fanns att tillgå vid tillfället, inte var rättfärdigat och därmed utgjorde det en överträdelse av diskrimineringsförbudet.

Det blir nu Helsingborgs tingsrätt som i slutet av januari 2012 får ta ställning till huruvida denna diskriminerande handling som grundades på IKEA:s interna bestämmelser var rättfärdigat utifrån en objektiv bedömning av de konkreta omständigheterna i det enskilda fallet.

Läs mer under fliken Aktuellt.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *