Orättvisa situationer hamnar de flesta i då och då. Livet är sällan helt rättvist och slumpen kan göra att vi ibland hamnar i situationer där man råkar ut för något orättvist, vilket man dessvärre behöver räkna med här i livet. Ibland råkar man dock ut för systematisk och avsiktlig negativ behandling. I en sådan situation känner man ofta att man vill göra något åt saken och då finns det flera vägar att ta.

Påtala

Om man till exempel regelbundet råkar ut för att folk för fram ens idéer och att det är först då idéerna får gehör, samt att det är ett beteende utövat av män på grund av att man själv är kvinna, kan första steget vara att påtala detta. Man kan lyfta frågan med de som utövar beteendet och även med till exempel en chef som man har förtroende för. Vissa är kanske inte ens medvetna om sitt otrevliga beteende och andra slutar med det om de känner sig avslöjade.

Anmäla

Diskriminering är ett lagbrott, och lagen nämner sju olika punkter utifrån vilka en människa inte får behandlas sämre än någon annan. Upplever man sig diskriminerad eller kränkande behandlad kan man anmäla frågan till en rättslig instans. Större arbetsgivare är enligt lag skyldiga att vidta åtgärder som ska förhindra diskriminering, men dessvärre sker det ändå relativt ofta. En polisanmälan om en kränkande och diskriminerande handling kan leda till fällande dom i en rättegång. Se mer om det i en av webbsidans andra artiklar.

Söka stöd

Att bli diskriminerad kan vara en jobbig upplevelse. Man upplever att man reducerats till en enda förmåga som fått avgöra hela behandlingen av en som person. Ofta kan man börja tvivla på sin förmåga och själv uppleva att det faktiskt är något fel på en. I den situationen är det bra att söka stöd. Det kan vara både hos en kurator på vårdcentralen men också hos familj och vänner.