Diskriminering och orättvis behandling är ett faktum i vårt samhälle, och för många kan verkligheten kännas tung ibland. Man har kanske varit med om en händelse där ens idéer på jobbet först fått gehör när någon annan har föreslagit dem. I en bostadskö har man kanske märkt att man sorterats bort på ett ogiltigt sätt, förmodligen för att man har ett namn som klingat utländskt. Under anställningsintervjun har man kanske blivit negativt behandlad på grund av att man har det svårt med språket, eller så har någon visat ett öppet förakt för en på stan. Händelser likt dessa inträffar tyvärr för många här i Sverige allt för ofta.

Vad kan göras åt problemet?

Det finns flera åtgärder man kan vidta, och andra artiklar på denna webbsida behandlar det. Här ska berättas om hur man kan hämta råd och stöd från sina nära, kära och bekanta.

Vilka är fördelarna med familjen?

När det är jobbigt i livet finns flera instanser att vända sig till, bland annat kuratorer och psykologer. En viktig källa till att hämta råd och stöd är dock familjen och andra som man står nära. Det har flera fördelar. Familjen har känt en under lång tid och är insatt i hur man är som person och i ens tankevärld. De kan enkelt förstå ens tankar och vad man menar med saker. De är också beredda att ägna mycket tid och uppmärksamhet åt att man ska må bra.

Vad kan familjen hjälpa med?

Familjen kan självklart inte driva några rättsprocesser med en men de kan vara bra att diskutera med. Genom att prata om de idéer man har kan man komma på nya idéer, se saker ur ett nytt ljus och därmed också veta hur man ska gå vidare i en jobbig situation. Familjen kan också stötta en och hjälpa en hålla modet uppe ifall man behöver hjälp med att orka igenom en jobbig tid.