Vår ekonomi och vårt sätt att leva kräver att man har möjlighet att ta lån från banker och andra finansiella institutioner. För att till exempel spara ihop pengar till ett husköp krävs det ofta ett helt liv, och för att alla ändå ska kunna köpa sig en bostad behöver alla ha möjlighet att ta lån. Tyvärr är det inte alltid fallet. Av olika anledningar har vissa grupper i samhället svårare att lyckas ta lån än andra grupper.

Personer som nyss kommit in i samhället

Det här är en grupp som ofta kan stöta på problem. Många har kanske inte hunnit lära sig språket särskilt bra och har svårt att sköta bankkontakter. Man litar inte på någon man inte helt kan förstå vad den menar, när det gäller en sådan viktig fråga. Att ens veta vilken bank man ska gå till eller hur man alls gör kan vara svårt.

Många nyanlända har dessutom en väldigt liten ekonomi och kan ha svårt att beviljas lån eftersom banken inte kan vara säker på det kommer betalas tillbaka. Det gör att nyanlända kan ha mycket svårt att skapa sig ett hem och lyckas ta sig in i samhället.

Kvinnor

Ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män finns. Kvinnor får i regel lägre lön för samma jobb. Dessutom tar kvinnor ut mer föräldraledighet och vård av sjukt barn vilket sätter dem i en sämre ekonomisk position än män. Ju sämre kapital man har, desto mindre är sannolikheten att man ska beviljas ett lån. På Axo Finans webbsida kan du läsa mer om kraven för att få låna pengar. Därmed får kvinnor det svårare. För de som lever i parförhållanden med delad ekonomi kanske det inte är ett så stort problem, men en grupp som kan drabbas hårt är skilda kvinnor som har svårare än mannen att hitta lämplig bostad.

Hur kan det åtgärdas?

Den allmänna jämlikheten i samhället behöver ökas. Vad gäller låntagande finns olika rimliga företag på marknaden som kan hjälpa människor från utsatta grupper att lyckas få ett lån.