För att man ska klara sig bra genom livet behöver man ha ett arbete. På så sätt tjänar man pengar och kan köpa bostad och allt annat man behöver för att leva ett bra liv. Att leva på bidrag är verkligen ingen hållbar lösning i längden. Att få ett bra arbete som ger skälig lön och utnyttjar de kunskaper och den eventuella utbildning man har är dock inte det lättaste, speciellt för vissa grupper.

Ungdomar

Att få sitt första jobb som ungdom kan var svårt. Många arbetsgivare ser gärna att man har haft tidigare anställningar. Den första anställningen kan därmed vara svår att få. Många fördomar mot ungdomar, om att de skulle vara lata, världsfrånvända och ointresserade, gör att en ung person kan ha svårt att få ett jobb jämfört med någon äldre och mer erfaren. I själva verket brinner ungdomar ofta starkt för olika frågor och kan besitta ett stort intresse och en kreativitet lite äldre personer ibland kan sakna.

Invandrare

Invandrare har ofta svårare att få jobb jämfört med andra grupper. Har man inte tidigare haft en anställning här i Sverige kan det vara svårt att få ett jobb av samma skäl som ungdomar kan drabbas av. Många som nyss kommit till Sverige har kanske inte lärt sig språket till fullo och kan ha svårt att ansöka om ett jobb och klara av en anställningsintervju. Fördomar finns hos i princip alla, vare sig man vill det eller inte, och därmed kan arbetsgivare ofta i ansökningsprocessen medvetet eller omedvetet sortera bort någon med ett namn som klingar utländskt.

Äldre

En grupp som faktiskt också kan möta svårigheter är äldre människor. Många arbetsgivare söker relativt unga anställda, som gärna får ha lite erfarenhet men åtminstone i kvalificerade yrken ska vara relativt nyutexaminerade. Äldre kan däremot ha svårt att få jobb då de anses ”daterade”, men de besitter ofta en värdefull klokhet och stor erfarenhet.