Här kan man läsa om två områden där det är viktigt att alla får lika möjligheter. Både i en låntagningsprocess och när man ska söka anställning är det viktigt att man bereds lika goda möjligheter som alla andra.