Inlägg av admin

”Amnesti råder för brott mot diskrimineringslagen”

När kommer Alice Bah Kuhnke att genomskåda DO:s prat om strategi, effektivitet och rättssäkerhet? Ministern behöver se till att offer för diskriminering får den hjälp de har rätt till och att lagens sanktionssystem används, skriver Lena Svenaeus, fil. dr. i rättssociologi och tidigare Jämo. DEBATT | DISKRIMINERING Vad har Kolmårdens djurpark, vårdbolaget Vardaga, Växjö lasarett och […]

Islamofobil

Islamofobil skapades av konstnären Ida Dzanovic. Antirasism.info är en del av projektet ”Verktygslådan mot Rasism och Islamofobi”, en verktygslåda innehållande en rad verktyg som är lämpliga för projektets målgrupper att använda i arbetet mot islamofobi och rasism. Antirasism.info är ett verktyg som kan och bör nyttjas av alla de som bedriver eller vill bedriva ett projekt […]

Debattartikel – Stäng inte ute muslimer från arbetsmarknaden

Stäng inte ute muslimer från arbetsmarknaden Mohammed och Erik söker jobb som vaktmästare vid en vårdcentral: sannolikheten att Mohammed kallas till intervju är hälften så stor som sannolikheten att Erik kallas, detta trots att Mohammed har mer arbetslivserfarenhet är vad Erik har. Sannolikt skulle Mohammed, om han mot förmodan skulle bli kallad till intervju, dessutom […]

Äntligen!

För ungefär tre år sedan fick vi in en anmälan om diskriminering på grund av psykisk funktionsnedsättning. Anmälan gällde ett par vars son blivit omhändertagen vid födseln genom LVU, ganska snabbt insåg byråns personal att ärendet var högst allvarligt och att diskrimineringslagens bestämmelser överträtts. Utredningen som låg till grund för omhändertagandet var bristfällig och innehöll […]

Stämning mot IKEA Malmö för diskriminering av en femårig funktionshindrad flicka

Byrån För Lika Rättigheters huvudman, tillika den ideella föreningen Forum för lika rättigheter, har den 12 maj ansökt om stämning mot IKEA Malmö vid Malmö tingsrätt för diskriminering av en femårig funktionshindrad flicka den 13 maj 2009. Stämningen har skett efter att Diskrimineringsombudsmannen (DO) anmärkningsvärt nog valt att lägga ner ärendet efter nästan två års utredning. […]

Europadomstolen för de Mänskliga Rättigheterna och European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) släpper handbok om gällande europeisk diskrimineringsrätt

Måndagen den 21 mars 2011 släppte EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA), tillsammans med den Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna en handbok om den gällande europeiska diskrimineringsrätten, ”Handbook on European non-discrimination law”. Handboken släpptes i samband med FN:s internationella dag mot rasism och diskriminering som av världssamfundet sedan 1966 uppmärksammas den 21 mars varje […]

DO:s beslut i niqabärendet -ett klargörande?

Så har då det efterlängtade beslutet från Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommit och den förväntade infekterade debatten återigen blossat upp. Byrån För Lika Rättigheter vill därför delge Er vår syn på beslutet. DO har i sitt beslut varit väldigt tydlig och fört en saklig och rättsligt sett mycket hållbar argumentation. Själva sakfrågan –den rättsliga frågan– råder det […]

Därför har vår människorättsorganisation stämt IKEA.

Byrån För Lika Rättigheters stämning mot IKEA har i dagarna blivit uppmärksammat i svensk media (se mer under “Historik“). För att tydliggöra vår människorättsliga bevekelsegrund har verksamhetsansvarige idag skrivit en artikel som publicerades på SVT Debatt. Nedan följer artikeln i sin helhet: Därför har vår människorättsorganisation stämt IKEA. Inom kort kommer Byrån För Lika Rättigheter, i […]

Idag har vi fått domen i Byråns ärende mot IKEA.

Idag har vi fått domen i Byråns ärende mot IKEA. Dessvärre har Hovrätten valt att fastställa Tingsrättens dom, utan att närmare resonera kring omständigheterna i ärendet. Byrån kommer under dagen, i samråd med familjen att besluta om överklagan är aktuell. Domen i sin helhet kan läsas här, Dom HovR BFLR- IKEA.

Hovrättens dom i Byråns ärende mot IKEA

Det är en mycket beklaglig dom som idag fallit om man ser till lagstiftarens intentioner med den nya diskrimineringslagen och givetvis en dålig nyhet för Sveriges alla funktionshindrade som nu får det bekräftat från rättsväsendet att det är tillåtet att hänvisa till diffusa säkerhetsskäl för att neka funktionsnedsatta tillträde till offentliga arenor. Vi stödjer familjens sökande efter […]