Europadomstolen för de Mänskliga Rättigheterna och European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) släpper handbok om gällande europeisk diskrimineringsrätt

Strasbourg

Måndagen den 21 mars 2011 släppte EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA), tillsammans med den Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna en handbok om den gällande europeiska diskrimineringsrätten, ”Handbook on European non-discrimination law”.

Handboken släpptes i samband med FN:s internationella dag mot rasism och diskriminering som av världssamfundet sedan 1966 uppmärksammas den 21 mars varje år och som kom till som världssamfundets svar mot illgärningarna och massakern som den sydafrikanska apartheidregimen hade gjort sig skyldig till i Sharpeville 1960.

Byrån För Lika Rättigheter välkomnar denna viktiga handbok som blir ett användbart verktyg för människorättsarbetare och enskilda i kampen för ett effektivare tillvaratagande av rätten för likabehandling i Europa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam