2012-03-07

Det är en mycket beklaglig dom som idag fallit om man ser till lagstiftarens intentioner med den nya diskrimineringslagen och givetvis en dålig nyhet för Sveriges alla funktionshindrade som nu får det bekräftat från rättsväsendet att det är tillåtet att hänvisa till diffusa säkerhetsskäl för att neka funktionsnedsatta tillträde till offentliga arenor.

Vi stödjer familjens sökande efter upprättelse och strävar givetvis efter diskrimineringslagens genomslag, något som denna dom inte tillfredsställer och vi skulle svika vårt uppdrag och Filippas familj om vi lät IKEA komma undan med den här händelsen. Byrån För Lika Rättigheter kommer att överklaga tingsrättens dom. Läs domen här. och följ medierapporteringen härhärhärhärhärhärhär, och här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam