Byrån För Lika Rättigheter flyttar sin verksamhet till centralt belägna lokaler i Stockholm

Byrån För Lika Rättigheter flyttar sin verksamhet till centralt belägna lokaler i Stockholm den 1 juni 2011. I samband med flytten kommer Byråns möjligheter att ta emot klientbesök att vara ytterst begränsade under första halvan av sommaren men vi räknar med att kunna fortsätta vår ordinarie stödverksamhet genom telefon- och mailkontakt precis som vanligt.

Eftersom vi även närmar oss semestertider beräknas inte verksamheten vara fullt operativ förrän under senare delen av juli månad.

Se mer under “Kontakt” där även den nya adressen finns angiven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam