2011-05-12

Byrån För Lika Rättigheter har idag torsdag den 12 maj och en dag innan preskriptionstiden för talerätten går ut, ansökt om stämning mot IKEA Malmö vid Malmö tingsrätt för diskriminering av en femårig funktionshindrad flicka den 13 maj 2009. Stämningen…

Continue Reading

Debattartikel publicerad på SVT.se om diskrimineringstendenser i samband med socialtjänstens myndighetsutövning

Debattartikel publicerad på SVT.se om diskrimineringstendenser i samband med socialtjänstens myndighetsutövning. Artikeln fokuserar i synnerhet på tvångsomhändertaganden av barn enligt LVU och Byrån försöker på detta sätt belysa en ofta bortglömd diskrimineringsproblematik. Artikeln behandlar Byråns samlade erfarenheter utifrån antidiskrimineringsarbetet och…

Continue Reading
  • 1
  • 2