Äntligen!

Äntligen!

För ungefär tre år sedan fick vi in en anmälan om diskriminering på grund av psykisk funktionsnedsättning. Anmälan gällde ett par vars son blivit omhändertagen vid födseln genom LVU, ganska snabbt insåg byråns personal att ärendet var högst allvarligt och…

Continue Reading
Europadomstolen för de Mänskliga Rättigheterna och European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) släpper handbok om gällande europeisk diskrimineringsrätt

Europadomstolen för de Mänskliga Rättigheterna och European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) släpper handbok om gällande europeisk diskrimineringsrätt

Måndagen den 21 mars 2011 släppte EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA), tillsammans med den Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna en handbok om den gällande europeiska diskrimineringsrätten, ”Handbook on European non-discrimination law”. Handboken släpptes i samband med FN:s internationella…

Continue Reading
2012-03-07

2012-03-07

Det är en mycket beklaglig dom som idag fallit om man ser till lagstiftarens intentioner med den nya diskrimineringslagen och givetvis en dålig nyhet för Sveriges alla funktionshindrade som nu får det bekräftat från rättsväsendet att det är tillåtet att hänvisa till…

Continue Reading
  • 1
  • 2