Europadomstolen för de Mänskliga Rättigheterna och European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) släpper handbok om gällande europeisk diskrimineringsrätt
Europadomstolen för de Mänskliga Rättigheterna och European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) släpper handbok om gällande europeisk diskrimineringsrätt
October 6, 2013

Europadomstolen för de Mänskliga Rättigheterna och European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) släpper handbok om gällande europeisk diskrimineringsrätt

Måndagen den 21 mars 2011 släppte EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA), tillsammans med den Europeiska Domstolen för de Mänskliga…

läs mer

Facebook sida

Idag är vi på möte med referensgruppe för projektet Din rätt, det blir det sista mötet efter ett tre år långt samarbete och vi diskuterar efterlevnad. ... se merse mindre

Visa via Facebook

Idag pratar vi diskriminering med personal på Herrestaskolan! ... se merse mindre

Visa via Facebook

Idag är vi på kurs hela dagen och är därför svåra att nå på telefon. Lämna ett meddelande så återkommer vi. ... se merse mindre

Pressmeddelande från SADB (Riksorganisationen för Sveriges antidiskrimineringsbyråer)

"Att i urvalet till polisutbildning och till grundläggande militär utbildning välja bort personer enbart baserat på att de har vissa neoropsykiatriska funktionsnedsättningar (exempelvis ADHD) kan utgöra direkt diskriminering. Det menar Riksorganisationen för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, Malmö mot Diskriminering, Göteborgs rättighetscenter och Byrån För Lika Rättigheter som nu vill att Diskrimineringsombudsmannen, DO, tittar närmre på de krav myndigheterna ställer på de sökande.

Samtidigt kommer de antidiskrimineringsbyråer som varit i kontakt med individerna som upplevt sig utsatta för diskrimineringen i liknande frågor utreda möjligheterna att driva enskilda processer."
... se merse mindre

Snart dags för detta! ... se merse mindre

KOM OCH FIRA ATT INTERFEMS NYA HANDBOK ”REKRYTERA RÄTT- EN GUIDE I 10 STEG” SLÄPPS! På plats kommer du kunna lyssna på ett samtal om hur organisationer använder Interfems rekryteringsmetod ...

Releasefest för "Rekrytera rätt- en guide i 10 steg"!

December 1, 2016, 3:00pm - December 1, 2016, 5:00pm

Bio Rio

KOM OCH FIRA ATT INTERFEMS NYA HANDBOK ”REKRYTERA RÄTT- EN GUIDE I 10 STEG” SLÄPPS! På plats kommer du kunna lyssna på ett samtal om hur organisationer använder Interfems rekryteringsmetod ...

Idag och imorgon är vi på konferens med Lagen som verktyg gällande hur Funktionsrättskonventionen kan användas för att driva diskrimineringsfrågor mer effektivt. ... se merse mindre

Vi är på plats på MR-dagarna i Malmö och ser fram emot spännande samtal och möten. ... se merse mindre