Europadomstolen för de Mänskliga Rättigheterna och European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) släpper handbok om gällande europeisk diskrimineringsrätt
Europadomstolen för de Mänskliga Rättigheterna och European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) släpper handbok om gällande europeisk diskrimineringsrätt
October 6, 2013

Europadomstolen för de Mänskliga Rättigheterna och European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) släpper handbok om gällande europeisk diskrimineringsrätt

Måndagen den 21 mars 2011 släppte EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA), tillsammans med den Europeiska Domstolen för de Mänskliga…

läs mer

Facebook sida

Tips till er som är intresserade av frågor som rör diskriminering kopplat till funktionsnedsättning:

lagensomverktyg.se/conferencenovember2016/
... se merse mindre

Idag besöker vi Diskrimineringsombudsmannen för att lära oss mer om de nya reglerna avseende aktiva åtgärder som börjar gälla vid årsskiftet. ... se merse mindre

Idag och imorgon är vi på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kring utbildning i diskrimineringsfrågor med andra antidiskrimineringsfrågor inom Riksorganisationen för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer - SADB. Kul! ... se merse mindre

Glöm inte detta den 1-2 oktober. ... se merse mindre

För femte året i rad genomför Re:Orient och Sveriges Internationella Roma Film Festival (SIRF) en festival för att lyfta fram den romska kulturen med musik, film och debatter. Årets festival fok...

Roma Festival 2016

October 1, 2016, 1:00pm - October 2, 2016, 9:00pm

Kulturhuset Stadsteatern

För femte året i rad genomför Re:Orient och Sveriges Internationella Roma Film Festival (SIRF) en festival för att lyfta fram den romska kulturen med musik, film och debatter. Årets festival fok...

MR-dagarna söker praktikanter. ... se merse mindre

MR-Dagarna skulle aldrig fungera utan våra cirka hundra volontärer som årligen ser till att Nordens största forum för mänskliga rättigheter blir av. Nu behöver vi fler volontärer som bland an...

Bli volontär på Mänskliga Rättighetsdagarna!

October 5, 2016, 5:30pm - October 5, 2016, 7:30pm

Stadshuset, Malmö

MR-Dagarna skulle aldrig fungera utan våra cirka hundra volontärer som årligen ser till att Nordens största forum för mänskliga rättigheter blir av. Nu behöver vi fler volontärer som bland an...

Idag ska vi, tillsammans med de andra antidiskrimineringsbyråerna i Sverige, träffa Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke för att diskutera arbetet mot diskriminering. Vi ser fram emot spännande samtal! ... se merse mindre

I eftermiddag är det referensgruppsmöte med projektet Din Rätt. Vi ser bl.a. fram emot samtal om hur vi kan motverka diskriminering pga psykisk ohälsa. ... se merse mindre