Sverige är ett land som ligger i framkant vad gäller jämställdhet och rättvisefrågor. Oavsett vem man är, vilket kön man har samt vilken kulturell och etnisk bakgrund man har, har man goda förutsättningar för att behandlas med respekt i samhället och att göra det man vill. Samtidigt finns fortfarande vissa problem i samhället. Kvinnor får i regel lägre lön än män, även om de utför samma jobb. Invandrare och folk med annan etnisk bakgrund och religion än majoritetssamhället riskerar ofta att drabbas av misstänksamhet, diskriminering och utsatthet.

Vad finnas att läsa om på webbsidan?

Här finns information om flera områden som berör jämlikhet. Det beskrivs vilka olika sorters problem olika folk i utsatta positioner kan råka utför. Man kan också läsa om hur man söker råd och stöd om man hamnat i en utsatt position och vad det finns att göra åt den. Som läsare kan man också få information om fördelarna med ett jämlikt samhälle ur både ett individuellt och samhälleligt perspektiv.

Vad är sidans syfte?

Sidans syfte är att ge läsaren en bättre förståelse för både det faktum att vi även i vårt samhälle fortfarande står inför flertalet problem som gör att vissa grupper är mer utsatta och har sämre förutsättningar, men också att utgöra ett praktiskt stöd i jobbiga situationer. Sidan riktar sig inte bara till sådana som oftare än andra drabbas av diskriminering och utsatthet men också till folk i allmänhet. Även sådana som sällan drabbas av detta kan ha nytta av förståelsen för fördelarna med ett jämlikt samhälle för att bättre kunna försöka skapa ett sådant.